Dịch vụ

08
Tháng 02

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

 By Admin    Bình luận
Đánh giá môi trường (EA) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế hoạch, chính sách, chương trình, hoặc các dự án thực tế...
08
Tháng 02

Khoan Thăm Dò Địa Chất

 By Admin    Bình luận
Tiêu chuẩn này quy định các quy trình khoan thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và thi công các công trình giao thông vận tả...
08
Tháng 02

Trắc Địa Công Trình

 By Admin    Bình luận
Trắc địa là một trong những phần cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình. Cụ thể hơn, nhiệm vụ chủ yếu của công tác trắc địa trong...
08
Tháng 02

Đo Đạc Địa Hình

 By Admin    Bình luận
CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN NHẬN ĐO ĐẠC CÁC LOẠI TỶ LỆ, VỚI NHIỀU NĂM TRONG LĨNH VỰC TRẮC ĐỊA - ĐO ĐẠC NHẰM MỤC ĐÍCH PHỤC VỤ TỐT YÊU CẦU QUÝ KHÁCH CŨNG...
08
Tháng 02

Đo Đạc Địa Chính

 By Admin    Bình luận
Đo đạc địa chính là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác xây dựng, quản lý địa chính đồng thời việc này cũng quyết định trực tiếp đến lợi...
Bất động sản nổi bật
Tin Tức nổi bật
Video - Clips